آسیب‌شناسی فعالیت‌های دینی در فضای مجازی

سید حمید حسینی در نشست تخصصی مدیران گروه و کارشناسان قرآن و عترت سراسر کشور وزارت ارشاد طی سخنانی به تشریح آسیب‌های فعالیت‌های دینی در فضای مجازی پرداخت. متن این سخنرانی به این شرح تقدیم می‌شود:

ادامه