فایل‌های صوتی جلسات آن‌لاین رفع اشکال روش تحقیق نقلی

فایل صوتی

موضوعات مطرح شده

زمان برگزاری

تعریف و تقسیمات تحقیق، اخلاق پژوهش، بررسی فعالیت اول و توضیح درباره تمرین دوم

آبان ۱۳۹۰

  پرسش‌های متنوع از مباحث درس و بررسی تمارین ۴ و ۵ و ۶   دی ۱۳۹۰
  پاسخ به پرسش‌ها، ارائه برخی مثال‌ها و بررسی تمرین دوم و سوم  اردیبهشت ۱۳۹۱
  پاسخ به پرسش‌هایی درباره تحقیقات مسئله‌محور و پنج درس اول. بررسی دو تمرین اول  مهر ۱۳۹۱ 
  پاسخ به پرسش‌های دانشجویان و بررسی تمرین سوم و چهارم در تالارها  آذر ۱۳۹۱  
  پاسخ به پرسش‌های دانشجویان و توضیح درباره فیش‌برداری،  روش ارجاع به منابع و ... و بررسی تمرین پنجم و ششم در تالار دی ۱۳۹۱  

تعریف و تقسیمات تحقیق، اخلاق پژوهش، بررسی فعالیت اول و توضیح درباره تمرین دوم

اول اردیبهشت ۹۲  
پاسخ به پرسش‌های دانشجویان و بررسی تمرین سوم و چهارم در تالارها  ۱۶ اردیبهشت
پرسش‌های متنوع از مباحث درس و بررسی تمارین ۴ و ۵ و ۶  خرداد ۹۲
  پرسش‌های متنوع از مباحث درس و توضیح تمارین پنج تا ۲۰  آبان ۹۲
   پرسش‌های متنوع از مباحث درس و توضیح تمارین ۱ تا پنج   آبان ۹۲
  پرسش و پاسخ و مسابقه از محتوای درس  آذر ۹۲
  اولین جلسه آن‌لاین ترم تحصیلی جدید ـ توضیحاتی درباره روش‌های تحقیق، مشکل و مسئله و بیان تمارین   ۱۹ مهر ۹۳
  پاسخ به پرسش‌ها و بررسی تمارین پنجم به بعد ۲۴ آبان ۹۳
  بیان نکات اصلی آزمون پایان ترم، پاسخ به پرسش‌ها و بررسی تمارین  ۲۴ آذر ۹۳ 
  نکات اولیه و روش کلی درس و آزمون و پاسخ به پرسش‌ها  ۱۶ اسفند ۹۳  
  پاسخ به پرسش‌ها، بررسی تمارین در تالار و بیان نکات اصلی آزمون پایان ترم  ۲۲ اردیبهشت ۹۴ 
توضیحات اولیه، پاسخ به پرسش‌ها و بررسی چهار تمرین ۲۰ مهر۹۴
  بررسی تمارین پنجم تا هفتم در تالار و بیان نکات اصلی نگارش طرح‌نامه  ۳۰ آبان ۹۴ 
  بررسی تمارین هفت تا نه و توضیح چکیده، مقدمه، فیش‌برداری و ارجاع  ۲۳ آذر ۹۴ 

 

 

 Very nice site! cheap viagra

 Perfect! online viagra sale , womenra , geneviagra.life , viagra super active , viagra online pharmacy ,

  Hello! ckagkck interesting ckagkck site! I'm really like it! Very, very ckagkck good!

 Very nice site! cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , 

   1  

 

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی