اسلایدهای درس روش تحقیق نقلی (حضوری)

اسلاید

موضوع بحث

جلسه

اهمیت و تعریف تحقیق

1

  مراحل و انواع تحقیق علمی 2
  اخلاق پژوهش و ویژگی‌های محقق 3
  انتخاب موضوع 4
  تبیین موضوع 5
  ارائه فرضیه 6
  تنظیم طرحنامه 7
  گردآوری اطلاعات ـ روش میدانی 8
  کتابخانه و شیوه‌های بهره‌گیری از آن ۹
  ۱۰
   مراحل گردآوری اطلاعات ۱۱
  روش فیش‌برداری اطلاعات  ۱۲
  پردازش اطلاعات  ۱۳
  شیوه نگارش گزارش تحقیق  ۱۴
    ۱۵
    ۱۶

 سلامخداقوت محضر شما استاد گرامیضمن تشکر از زحمات شما و در اختیار گذاشتن اسلاید های دروس و ... لطفا فونت های مورد نیاز این مبحث را هم در اختیار بگذارید(درس روش تحقیق نقلی ) مثلا اسلاید شماره یک بخش ارکان تحقیق ناخوانا هست.ضمنا دروس 10 و 15 و 16 اسلاید ندارد؟


   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی