فعالیت‌های یادگیری درس روش تحقیق و پایان‌نامه نویسی


فعالیت یکم:
به مقالات پژوهشی چند نشریه علمی مراجعه و تعدادی مسئله علمی که در آن مقالات مطرح و برای پاسخ آنها تلاش شده است را شناسایی و نقل کنید. همچنین نمونه‌هایی از مقالاتی را که تحقیق آنها به‌صورت موضوع‌محور انجام شده است شناسایی و معرفی کنید.


فعالیت دوم:
با مراجعه به کتابخانه، نرم‌افزارها یا پایگاه‌های اینترنتی، نام ده عنوان پژوهش را که در قالب کتاب، مقاله یا پایان‌نامه ارائه شده باشد در یک جدول بنویسید و در مقابل هر یک، مسئله‌محور یا موضوع‌محور بودن آن، نوع آن (بنیادی یا کاربردی)، روش تحقیق آن (توصیفی، تجربی و ...) و شیوۀ گردآوری اطلاعات آن (میدانی یا کتابخانه‌ای) را مشخص کنید.

فعالیت سوم:
یکی از زمینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب و تلاش کنید با توجه به نکاتی که درباره منابع و ملاک‌های انتخاب موضوع بیان شد، موضوعی مناسب را در آن زمینه بیابید، سپس:
الف. گزارشی از اقداماتی که برای یافتن موضوع انجام داده‌اید ارائه دهید.
ب. رعایت ملاک‌های انتخاب موضوع را در این عنوان انتخابی مشخص و راه‌های بهبود آن را بیان کنید.
ج. مسئله اصلی تحقیق را بنویسید.
د. مسئله را در یک پاراگراف تبیین کنید.

فعالیت چهارم
پس از مطالعه چند مقاله در رابطه با موضوعی تحقیقاتی، طرح‌نامه‌ای تفصیلی را به صورت تمرینی برای آن موضوع تنظیم و ارائه کنید. 

فعالیت پنجم
حداقل ده فیش شامل اطلاعات مرتبط با بخش‌های متنوع موضوعی تحقیقاتی را تهیه و در قالب برنامه وان‌نوت ارائه دهید.

فعالیت ششم
خروجی فیش‌های تهیه شده در یکی از نرم‌افزارهای تحقیقات علوم اسلامی را که شامل حداقل ده حدیث باشد ارائه دهید.

فعالیت هفتم
سه مقاله علمی منتشر شده در نشریات معتبر را معرفی و ساختار و چکیده آن را نقد کنید.

فعالیت هشتم
یکی از تحقیقات خودتان را در قالب مقاله‌ای علمی در برنامه‌های ورد و پاورپوینت تنظیم و ارائه کنید.

 


 


مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی