دوره فشرده روش تحقیق و نگارش مقالات علمی

 


آشنایی با اهمیت و تعریف تحقیق علمی 

گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه اول درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

گام دوم: بخش اول کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: با مراجعه به پایگاه مجلات تخصصی نور چند مقاله موضوع‌محور و چند مقاله مسئله‌محور را شناسایی و معرفی کنید


آشنایی اجمالی با مراحل اصلی و انواع و روش‌های تحقیق علمی

گام اول: به توضیحات مختصر ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه دوم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

گام دوم: بخش دوم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: به بخش پایان‌نامه در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه مراجعه کنید و برای هر یک از انواع تحقیق (بنیادی و کاربردی) روش‌های تحقیق (پیمایشی، علی، تجربی، تحلیل محتوا و ...) و روش‌های گردآوری اطلاعات (میدانی و کتابخانه‌ای) نمونه‌هایی از پایان‌نامه‌های ارائه شده شناسایی کنید


انتخاب موضوع

گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه چهارم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

گام دوم: بخش چهارم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: موضوعی فرضی را برای تحقیق در نظر بگیرید و با استفاده از منابع و روش‌هایی که در درس توضیح داده شد به موضوعی بهتر تبدیل کنید. هر دو موضوع و اقدامات انجام شده را گزارش فرمایید


تبیین موضوع

گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه پنجم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

گام دوم: بخش پنجم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: با مطالعه چند مقاله درباره یک موضوع مورد علاقه، اقدامات بیان شده برای تبیین را انجام دهید و شناخت به‌دست آمده پیرامون موضوع را تشریح کنید


فرضیه

گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه ششم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

گام دوم: بخش پنجم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: برای موضوعی که تبیین کردید یک مسئله و فرضیه بنویسید


طرح‌نامه

 گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلاید جلسه هفتم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید

 گام دوم: بخش هفتم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
فعالیت یادگیری: نمونه‌ای از فرم طرح‌نامه تفصیلی را از اینجا دریافت و تکمیل کنید


گردآوری اطلاعات (فیش‌برداری)

 گام اول: به توضیحات ارائه شده بر اساس اسلایدهای جلسه یازدهم و دوازدهم درس روش تحقیق نقلی توجه کنید
     
 گام دوم: بخش یازدهم و دوازدهم کتاب آموزش پژوهش را مطالعه کنید
گام سوم: فایل صوتی و اسلاید بخش دوم از جلسه هفتم درس روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی را  از اینجا و اینجا دریافت و ملاحظه کنید
گام پنجم: فایل‌های صوتی کارگاه آموزش فیش‌برداری رایانه‌ای را از اینجا دریافت و گوش کنید
فعالیت یادگیری: با توجه با نکات بیان شده در درس ده فیش تحقیقاتی تهیه و با استفاده از نرم‌افزار وان نوت در ساختاری منظم ارائه کنید

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی