فعالیت‌های یادگیری درس فقه‌الحدیث یک . روش فهم احادیث اخلاقی


حدیثی را بیابید که اخلاق را جدا از دین و در کنار آن در نظر گرفته باشد.

مقاله تقدم اخلاق بر دین را مطالعه کنید و نقدها و پرسش‌هایی را که درباره محتوا و استدلال‌های آن به نظرتان می‌رسد ارائه فرمایید.

با مراجعه به احادیث کتاب عقل و جهل کافی احادیثی را که با موضوع رابطه عقل و دین ارتباط دارد شناسایی و تحلیل کنید.

با بررسی ابواب کتاب ایمان و کفر کافی تحلیل خود را درباره وجه نامگذاری مجموعه احادیث اخلاقی با این نام بیان کنید.

حدیثی را بیابید که کمترین میزان کفر را در حد نادیده گرفتن حقایقی پیش پا افتاده مانند سنگ دانستن هسته خرما بیان کرده باشد.

مقاله «معیار فعل اخلاقی در کتاب ایمان و کفر الکافی» را مطالعه کنید و احادیث دیگری را برای تکمیل مباحث مورد نظر این مقاله بیابید و ارائه دهید.

مقاله «نگاهی نو به فضیلت‌های اخلاقی در کافی» را مطالعه کنید و با توجه به تعریف ارائه شده از فضیلت اخلاقی، کاربرد واژه‌های مرتبط با آن را در منابع حدیثی شناسایی نمایید.


مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی