اسلایدهای دانشجویی درس کلام جدید (خانم خسروجاوید)

اسلاید

موضوع بحث

جلسه

تعریف، جایگاه و مسائل کلام جدید

1

  تعریف دین 2
  عوامل گرایش به دین 3
  بررسی فطری بودن خداشناسی 4
  دیدگاه‌های گوناگون درباره فطری بودن دین 5
  تتمه بحث فطری بودن دین ـ رابطه عقل و دین 6
نقد دیدگاه‌های در زمینه رابطه عقل و دین 7
  تقدم عقل و اخلاق بر دین 8
پشتیبانی دین از اخلاق ۹
  اعتراضات ناشی از توهم عقلگرایی ۱۰
  ادامه اعتراضات ـ شرور ۱۱
  ۱۲
  ۱۳
  ۱۴
    ۱۵
    ۱۶

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی