فعالیت‌های یادگیری درس مبانی فهم حدیث

 

 

یکی از موضوعات کتاب میزان الحکمه را انتخاب و سه حدیث از آن بخش را همراه با ترجمه کتاب نقل کنید. سپس با استفاده از کتب لغت، ترجمه بهتری را برای آن احادیث پیشنهاد کنید.

۱

یکی از احادیث موضوع انتخابی خود را در کتب شرح حدیث پیدا کنید و گزارش کوتاهی از شرحی که در آن کتاب آمده است ارائه نمایید.

۲

دست کم یکی از احادیث موضوع انتخابی خود را که در سایر منابع حدیثی دچار تصحیف یا تحریف شده است، مشخص و تفاوت متون آن و تأثیر این تفاوت‌ها را در معنای حدیث بیان کنید.

۳

دست کم یکی از احادیث موضوع انتخابی خود را بررسی و حداقل دو واژه از آن را در کتاب نهایه ابن اثیر بیابید و گزارشی از معنای بیان شده در آن کتاب ارائه دهید.

۴

یک نمونه از کاربرد ترکیبات اصطلاحی یا تعابیر مجازی را در احادیث موضوع انتخابی خود بیابید و توضیح دهید.

۵

یکی از جنبه‌های فرعی موضوع خود را در نظر بگیرید و تلاش کنید با گردآوری دست کم سه حدیث، خانواده حدیثی آن موضوع را تشکیل دهید. سپس بنویسید با کنار هم قرار گرفتن این احادیث، چه نکات تازه‌ای درباره آن موضوع به دست می‌آید.

۶
مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی