آداب و مهارت‌های یادگیری الکترونیکیجلسۀ اول: لزوم آشنایی با اصول و آداب یادگیری  
قطعۀ اول: مقدمه
قطعۀ دوم: آداب تعلم از دیدگاه اسلام 1
قطعۀ سوم: آداب تعلم از دیدگاه اسلام 2
قطعۀ چهارم: آداب تعلم از دیدگاه اسلام 3
قطعۀ پنجم: آداب تعلم از دیدگاه اسلام 4

جلسۀ دوم: مباحث مقدماتی در زمینۀ یادگیری الکترونیکی   
قطعۀ اول: تعریف یادگیری الکترونیکی
قطعۀ دوم: تاریخچۀ یادگیری الکترونیکی
قطعۀ سوم: یادگیری الکترونیکی در ایران
قطعۀ چهارم: مزایا و اقتضائات یادگیری الکترونیکی
قطعۀ پنجم: برخی تصورات نادرست دربارۀ یادگیری الکترونیکی 1
قطعۀ ششم: برخی تصورات نادرست دربارۀ یادگیری الکترونیکی 2
قطعۀ هفتم: پیش‌نیازهای فنی و مهارتی برای یادگیری الکترونیکی


جلسۀ سوم: دانشکدۀ مجازی علوم حدیث   
قطعۀ اول: پایگاه اینترنتی دانشکدۀ مجازی علوم حدیث
قطعۀ دوم: صفحۀ اصلی پایگاه
قطعۀ سوم: اجزای صفحۀ اصلی
قطعۀ چهارم: منوهای سایت 1
قطعۀ پنجم: منوهای سایت 2

جلسۀ چهارم: آشنایی با میز کار در دانشکدۀ مجازی علوم حدیث   
قطعۀ اول: اجزای میز کار دانشجویان 1
قطعۀ دوم: اجزای میز کار دانشجویان 2
قطعۀ سوم: صندوق پیام 1
قطعۀ چهارم: صندوق پیام 2
قطعۀ پنجم: تابلوی اعلانات
قطعۀ ششم: لینک‌های میز کار و ارتباط مستقیم
قطعۀ هفتم: امکانات پایگاه 1
قطعۀ هشتم: امکانات پایگاه 2

جلسۀ پنجم: مشاهدۀ دروس در دانشکدۀ مجازی علوم حدیث   
قطعۀ اول: بستۀ آموزشی
قطعۀ دوم: حضور و غیاب
قطعۀ سوم: توصیه‌‌هایی برای مشاهدۀ دروس
قطعۀ چهارم: پیش‌نیازهای مشاهدۀ دروس
قطعۀ پنجم: سایر نرم‌افزارهای مورد نیاز
قطعۀ ششم: شیوۀ مشاهدۀ دروس

جلسۀ ششم: ارتباطات زنده Online      
قطعۀ اول: کلاس مجازی 1
قطعۀ دوم: کلاس مجازی 2
قطعۀ سوم: توصیه‌هایی برای شرکت کلاس‌های مجازی
قطعۀ چهارم: پیام‌رسان اینترنتی
قطعۀ پنجم: آشنایی با یاهو مسنجر
قطعۀ ششم: نحوۀ ارتباط از طریق یاهو مسنجر
قطعۀ هفتم: امکانات یاهو مسنجر

جلسۀ هفتم: مباحثه   
قطعۀ اول: تعریف مباحثه و فواید آن
قطعۀ دوم: هدف مباحثه
قطعۀ سوم: شرایط و شیوۀ مباحثه در فضای مجازی
قطعۀ چهارم: مزایای تالارهای گفتگو
قطعۀ پنجم: تالارهای گفتگو در دانشکدۀ مجازی علوم حدیث
قطعۀ ششم: شیوۀ ارسال محتوا در تالارهای گفتگو
قطعۀ هفتم: تذکراتی در زمینۀ ارتباطات مجازی

جلسۀ هشتم: آسیب‌های محیط یادگیری الکترونیکی   
قطعۀ اول: انواع آسیب‌های محیط یادگیری الکترونیکی، آسیب‌های علمی و فکری 1
قطعۀ دوم: آسیب‌های علمی و فکری 2
قطعۀ سوم: آسیب‌های علمی و فکری 3
قطعۀ چهارم: آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی 1
قطعۀ پنجم: آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی 2
قطعۀ ششم: آسیب‌های جسمانی

 

 سلام. هر ویدئو شامل چند بخش است. با این که امکان عبور از یک بخش به بخش دیگر وجود دارد ولی از نظر پخش صوت و فنی فایل تولیدی دارای مشکل است وقتی از بخشی به بخش دیگری پرش می کنیم صدای بخش قبلی هم چنان ادامه دارد و صدای دو قسمت هم زمان پخش می شود و فایل را نا مفهوم می کند.

 با سلام مطالب کاربردی مفیدی مطرح شده است اما در استفاده از آن دچار مشکل شده ام لطفا راهمایی کنید.

 با سلام وتشکر از زحمات شما استاد گرانقدر در مورد دریافت مطالب مهارتهای الکتر ونیکی دچار اشکال شده و نتوانستم دریافت نمایم ممنون میشوم راهنمایی نمایید


   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی