Instagram
پرسش‌هایی مهم درباره محتوای آموزش الکترونیکی

یکی دو دهه پیش که هنوز آموزش الکترونیکی به‌خوبی تجربه نشده بود، غلبه نگاه فنی به این موضوع چندان عجیب به نظر نمی‌رسید و بسیاری تصور می‌کردند با فراهم آوردن مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها می‌توان سامانه‌ای آموزشی را راه‌اندازی کرد. اما تجربه و مواجهه با واقعیت‌های این عرصه نشان داد اهمیت و اولویت محتوای قوی و متناسب با این فضا به‌مراتب بیشتر است. لذا آنچه این روزها ذهن متولیان باتجربه آموزش الکترونیکی را به خود مشغول می‌کند، اغلب از جنس مسائل محتوایی و پداگوژیک است تا جنبه‌های فنی و تکنولوژیک.


در این یادداشت بنا دارم برخی از دغدغه‌ها و پرسش‌های جدی درباره محتوای آموزشی در فضای مجازی را برشمارم و طرح این سؤالات را مدخلی برای یادداشت‌هایی تحلیلی در این زمینه قرار دهم. امیدوارم شما نیز با تکمیل پرسش‌هایی از این دست و مشارکت در مباحث، نتایج حاصل از آن را ارتقا بخشید.

برخی از پرسش‌های مهم در زمینه محتوای آموزش الکترونیکی به این شرح است:

ـ تعریف دقیق درس الکترونیکی چیست؟
ـ درس الکترونیکی چه تفاوتی با سایر محتواهای الکترونیکی دارد؟
ـ تفاوت محتوای دروس دوره‌های مجازی با کتاب الکترونیکی در چه نکاتی است؟
ـ آیا می‌توان کتاب الکترونیکی را مبنای دوره‌های آموزش الکترونیکی قرار داد؟
ـ شاخص‌های کیفیت و اثربخشی محتوای آموزشی در فضای مجازی چیست؟
ـ درس الکترونیکی باید از چه ساختاری برخوردار باشد؟
ـ آیا وجود صوت، تصویر متحرک و چندرسانه‌ای در محتوای آموزشی ضروری است؟
ـ ایجاد جذابیت در جلوه‌های هنری درس تا چه حد ضروری است و تا چه حد مفید است؟
ـ آیا پیش‌بینی خودآزمایی و تعامل با فراگیر در دروس الکترونیکی الزامی است؟
ـ فعالیت‌های یادگیری باید در ضمن درس الکترونیکی پیش‌بینی شود یا جداگانه در فرایند ارائه درس قرار گیرد؟
ـ وجود تصویر یا ویدیوی مدرس در ضمن درس الکترونیکی تا چه حد مفید است؟
ـ حجم مناسب برای درس الکترونیکی چقدر است؟
ـ روش و فرایند بهینه تولید دروس الکترونیکی چیست؟
ـ دانشجویان دوره‌های الکترونیکی تا چه حد از محتوای دروس چندرسانه‌ای ارائه شده در این دوره‌ها استفاده می‌کنند؟
ـ آیا برگزاری کلاس‌های آنلاین می‌تواند جایگزین مناسبی برای محتوای آموزشی باشد؟
ـ آیا می‌توان فایل‌های ضبط شده کلاس‌‌های آنلاین را که با شرایطی خاص برگزار شده باشد به‌عنوان محتوای آموزشی پذیرفت؟
ـ آیا محتوای دروس الکترونیکی را می‌توان از مدرس تولیدکننده آن جدا کرد و ارائه آن را به مدرسی دیگر سپرد؟
ـ مدرس دوره‌های آموزش الکترونیکی در هنگام ارائه درس به فراگیران چه وظایفی را باید شخصاً بر عهده بگیرد؟
ـ آیا امکان اشتراک‌گذاری محتوای تولید شده از سوی یک مؤسسه یا مدرس با دیگر مؤسسات یا مدرسان وجود دارد؟
ـ حقوق مادی و معنوی مؤسسه آموزشی، مدرس و دیگر عوامل تولید درس الکترونیکی بر چه مبنایی باید تنظیم شود؟
ـ در تولید محتوای الکترونیکی تا چه حد رعایت استانداردهای بین‌المللی همچون SCORM‌ ضرورت دارد؟
ـ زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیازهای مخاطبان خاص را چگونه می‌توان در تولید محتوای الکترونیکی لحاظ کرد؟

 

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی