ملاک‌های ارزشیابی آموزش مجازی حوزوی

همواره یکی از نگرانی‌هایی که در برابر گسترش آموزش و یادگیری الکترونیکی وجود داشته، احتمال کاهش اثربخشی دوره‌های آموزشی مجازی نسبت به دوره‌های حضوری بوده است. همان‌گونه که پیش از این، در یادداشتی با موضوع آموزش الکترونیکی در حوزه‌های علمیه اشاره کرده بودم، این نگرانی دربارهٔ نظام آموزشی حوزوی به مراتب بیشتر است. یکی از عوامل کند بودن پیشرفت برنامه‌های آموزش الکترونیکی در حوزه‌‌ها را باید در همین نکته جستجو کرد.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.