برترین پایگاه آموزش الکترونیکی کشور از نگاه جشنوارۀ چهارم

بالاخره مراسم اختتامیۀ اصلی چهارمین جشنوارۀ بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال برگزار شد و انتظارها برای انتشار بیانیۀ هیئت داوران این جشنواره و اعلام برگزیدگان نهایی به پایان رسید. اگر چه در این جشنواره و نمایشگاه آن، بخشی با عنوان آموزش و یادگیری الکترونیکی وجود نداشت اما توجه به این موضوع در داوری و اختتامیه، بخشی از این نقیصه را جبران کرد و مایۀ خوشحالی و امیدواری شد. ضمن این که اعلام پایگاه دانشکدۀ مجازی علوم حدیث به عنوان رتبۀ نخست بخش آموزش الکترونیکی جشنواره، این شادی را برای اعضای این مرکز آموزشی مضاعف ساخت.

فرهنگ‌سازی، نیاز اصلی یادگیری الکترونیکی

نزدیک به ده سال از نخستین اقدامات برای بهره‌گیری از فاوا در تعلیم و تربیت و حرکت به سوی یادگیری الکترونیکی در کشور می‌گذرد. اگر چه در این مدت پیشرفت‌هایی در این زمینه رخ داده و مراکز متعددی در دانشگاه‌ها، آموزش‌ و پرورش، صنایع، نهادهای فرهنگی و دیگر بخش‌ها برای این منظور ایجاد شده است، اما شرایط موجود، نه توقعات و انتظارات را برآورده ساخته و نه ایران را در مقایسه با سایر کشورها، در جایگاه مناسبی از نظر آموزش و یادگیری الکترونیکی قرار داده است.

نتیجۀ نظرسنجی حضور و غیاب

پرسشنامۀ مختصری که برای بررسی دیدگاه مخاطبان وبلاگ نسبت به موضوع حضور و غیاب دانشجویان در دانشگاه‌های حضوری و دوره‌های مجازی تنظیم کرده بودم به لطف این عزیزان و مشارکت خوب دانشجویان دانشکدۀ مجازی علوم حدیث تکمیل شد و نتایج جالب توجه و قابل تاملی را در اختیار گذاشت.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.