دانشکده‌ای بدون محدودیت جغرافیاییمدت‌ها پیش (قبل از التهاب‌های سیاسی اخیر) خبرنگار روزنامۀ وطن امروز مصاحبه‌ای را با موضوع فعالیت‌های دانشکدۀ مجازی با من انجام داد که اخیرا آن را منتشر کرده است. این مصاحبه را می‌توانید
اینجا ملاحظه کنید.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.